Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

PiratHemingway
3494 3229 500
PiratHemingway

“Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze. Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyś my przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.”

~ Taylor Jenkins Reid

PiratHemingway
3466 2c8e 500

August 13 2019

PiratHemingway
0427 a3a6 500

June 10 2019

PiratHemingway
Czas zmieni punkt widzenia.

May 06 2019

PiratHemingway
"Niestety, brak chęci do życia nie wystarcza, by mieć ochotę na śmierć."

April 26 2019

PiratHemingway
3117 c0a3 500

February 11 2019

PiratHemingway
6861 2951 500

September 08 2018

PiratHemingway
8763 8f26 500
PiratHemingway
"Czasem myślę, że gdybym potrafiła wziąć się w garść, wszystko byłoby znowu w porządku. Myślę, że sama wpędzam się w chorobę psychiczną, ale przysięgam, przysięgam na Boga, że to jest silniejsze ode mnie. To straszne! To tak, jakby demony opanowały mój mózg. I nikt mi nie wierzy.

                                                               Elizabeth Wurtzel
PiratHemingway
8598 2a92 500

June 28 2018

PiratHemingway

“Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: “żyj lepiej” i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić.”

                                                                                        

                                                                                       Fiodor Dostojewski

June 19 2018

PiratHemingway
"Samotność jest dokuczliwa, ale z drugiej strony lżejsza od konieczności znalezienia się między ludźmi."

                                                                Tadeusz Konwicki 

April 30 2018

PiratHemingway
"Myślenie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia."

                                                        Carl Jung
PiratHemingway

"Każdą istotę, którą bierzemy w ramiona, możemy utulić lub udusić. To boska chwila decyzji."

 

Stanisław Jerzy Lec
PiratHemingway
7449 621a 500

Moje serduszko krwawi. 
PiratHemingway
"... to, czego nie ma, jest ważniejsze niż, to co jest. Bo to, że coś teraz jest, wydaje się obojętnie, ani korzyści, ani jakiegoś specjalnego bólu. A do tego, czego nie ma, a mogłoby być, mam wybitnie emocjonalno-osobisty stosunek".

                                                                                           Mirosław Nahacz

January 22 2018

PiratHemingway
3300 5132 500

November 08 2017

PiratHemingway
3305 669d

October 09 2017

PiratHemingway
1122 6814 500Tak się dziś czuję. Dzisiaj i codziennie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl